Rozhovor s předsedou EKOBIOENERGO Ing. Richardem Horkým v Revue 50 plus

(19.04.2017) Časopis Revue 50 plus uveřejnil ve svém dubnovém čísle obsáhlý rozhovor, v němž předseda EKOBIOENERGO, z. s., Ing. Richard Horký hovoří o svém patriotismu vůči Třebíči.

Rozhovor si můžete zde.

 

Revue 50 plus