Společnost Národná energetická byla zařazena do ankety Investor roka 2015

(25.08.2016) Národná energetická, stejně jako EKOBIOENERGO, patří pod TTS Group.

Slovenská firma Národná energetická a. s., která patří pod českou skupinu TTS Group, byla časopisem Trend nominována do ankety Investor roka 2015. Do této ankety je zařazeno pouze pět firem, a to těch, které mají na Slovensku největší prestiž. Vedle Národnej energetickej je to například Slovnaft Bratislava či Volkswagen Bratislava.
Časopis Trend, který je obdobou českého časopisu Ekonom, v této souvislosti přinesl rozhovor s generálním ředitelem TTS Group Ing. Richardem Horkým. Ředitel Horký v tomto interview vzpomíná na své přátelství se Zbigniewem Kocurem, zakladatelem společnosti Národná energetická. Kocur však předloni tragicky zahynul a jeho děti Richarda Horkého požádaly o vstup do tohoto podniku, který je v rámci vytápění biomasou jedničkou na celém Slovensku. Trend se však zabývá i dalšími projekty Richarda Horkého včetně přeměny bývalé obuvnické továrny v Třebíči na rezidenční čtvrť nebo rekonstrukcí zámku v Dukovanech, jejž Horký nedávno koupil. Právě Horkého schopnost naplňovat dlouhodobé cíle jak v České republice, tak na Slovensku, cíle, o nichž mnozí skeptici na jejich začátku tvrdili, že jsou nereálné, byly důvodem, proč byla Národná energetická, coby část TTS Group, do této prestižní ankety navržena.
Rozhovor lze najít také na internetu: http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2016/cislo-34/jazda-biomasou-pokracuje.html

Informace k Národnej energetickej a TTS
Národná energetická, a.s., je mateřskou společností deseti městských tepláren provozujících zdroje na biomasu. Jde o teplárny ve městech Kysucké Nové Město, Trebišov, Velký Krtíš, Revúca, Medzilaborce, Hnúšťa, Tlmače, Žarnovica, Poltár a Hriňová. Tyto teplárny provozují kotle pocházející právě z vývojářského střediska společnosti TTS, která je na Slovensko dodává už jedenáct let. Výše jmenované slovenské teplárny dodávají teplo do 16 000 bytů a také do dalších budov. Ročně vyprodukují v součtu zhruba 580 000 gigajoulů (GJ) tepla a vykazují obrat kolem 20 milionů eur (v přepočtu asi 540 milionů Kč). Národná energetická představuje největší slovenskou síť tepláren na biomasu a patří tam mezi pět největších producentů tepla.


Skupina firem TTS patří mezi nejvýznamnější evropské výrobce průmyslových kotlů na biomasu. V Třebíči provozuje teplárenskou soustavu, která využívá biomasu více než z 90 procent. Tato firma ročně prodává zhruba 320 000 GJ tepla a zajišťuje vytápění přibližně 10 000 bytů a dalších komerčních a komunálních budov. Skupina TTS zaměstnává v Česku na 130 lidí a vykazuje roční obrat na úrovni 450 milionů Kč, z toho prodej tepla je 125 milionů Kč, což odpovídá 28 % z celkového ročního obratu.