Exkurze do Švédska

(10.10.2013) Sdružení CZ BIOM ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou zorganizovalo v prvním týdnu měsíce října exkurzi do Švédska zaměřenou na obnovitelné zdroje energie. Mezi účastníky byla také zástupkyně EKOBIOENERGa Kateřina Horká.

Středa 2. října se ve Stockholmu nesla ve znamení poznávání švédských způsobů získávání energie. Na programu byla návštěva Švédské energetické agentury a profesního sdružení Swebio. Švédské království se pyšní tím, že i přes ekonomický růst se mu daří snižovat emise CO2. Svůj podíl na této skutečnosti mají mimo jiné i palivové daně, které jsou pro jednotlivce mnohem vyšší než pro firmy. Z českého pohledu je zajímavé i tamní využívání komunálního odpadu coby paliva. Zatímco za odvoz na skládku musí městské úřady platit, poskytnutí odpadu teplárně znamená příjmy do městské kasy. Ekologický přístup razí i jedna z firem zajišťujících městskou hromadnou dopravu ve Stockholmu. Autobusy společnosti Keolis, v jejímž depu exkurze pokračovala, jezdí na ethanol. Převratné novinky nepřinesla čtvrteční návštěva Švédské agentury pro zpracování popele (Svenska EnergiAskor). Ačkoliv v této oblasti probíhá rozsáhlý výzkum, daří se jim recyklovat pouze 2% z celkových 1,5 milionů tun popele, který je ročně ve Švédsku vyprodukován. Velký dojem na účastníky exkurze udělal velkolepý projekt Royal Seaport, výstavba nové stockholmské čtvrti. Do roku 2030 by v okolí přístavu mělo vzniknout až 13 tisíc nových bytů a na 30 tisíc pracovních míst. To vše za velice striktních ekologických podmínek.

Pobyt ve Švédsku ukončila skupina v pátek návštěvou společnosti SalixEnergi, která se zabývá pěstováním účelových energetických dřevin. Zástupci firmy si postěžovali, že v současné době mohou se svým produktem jen těžko konkurovat levné odpadní biomase dovážené z Pobaltských států a dalších zemí.

Návštěva Švédska nebyla jen cestou za poznáním, ale také skvělou příležitostí pro navázání cenných mezinárodních kontaktů.