Výhřevnost paliv

Druh palivaObsah vodyVýhřevnost[kg/m3]=[kg/plm][kg/prm][kg/prms]
  [%] [MJ/kg]      
Dřevo obecně 20 14,23 670 469 275
Listnaté dřevo 15 14,605 678 475 278
Listnaté dřevo 50 7,585 1130 791 463
Jehličnaté dřevo 15 15,584 486 340 199
Jehličnaté dřevo 50 8,161 810 567 332
Polena (měkké dřevo) 0 18,56   355  
Polena (měkké dřevo) 10 16,4   375  
Polena (měkké dřevo) 20 14,28   400  
Polena (měkké dřevo) 30 12,18   425  
Polena (měkké dřevo) 40 10,1   450  
Polena (měkké dřevo) 50 8,1   530  
Dřevní štěpka 10 16,4     170
Dřevní štěpka 20 14,28     190
Dřevní štěpka 30 12,18     210
Dřevní štěpka 40 10,1     225
Smrková kůra 15 15,47      
Smrková kůra 50 8,4      
Sláma obilovin 10 15,49   120 (balíky)
Sláma kukuřice 10 14,4   100 (balíky)
Lněné stonky 10 16,9   140 (balíky)
Sláma řepky 10 16   100 (balíky)

 

Druh paliva Výhřevnost Výhřevnost
  [MJ/kg] [MJ/m3]
Pevná paliva    
Koks 27,5  
Černé uhlí (20,9-31,4) 25,1  
Hnědé uhlí (10,5-17,2) 15,1  
Kapalná paliva    
Petrolej 43,97  
Nafta motorová 42,6  
Těžký topný olej (TTO) 40,3  
Lehký topný olej (LTO) 41,45  
Benzín (střední frakce) 42,7  
Etanol 26,8  
Plynná paliva    
Zemní plyn   34,05
Propan 43,5  
Butan 50  
Propan-butan   46,1
Svítiplyn   14,5
Bioplyn - 100 % CH4   35,8
Bioplyn - 80 % CH4   28,6
Bioplyn - 70 % CH4   25,1
Bioplyn - 67 % CH4   24
Bioplyn - 55 % CH4   19,6
Bioplyn skot průměr   21
Bioplyn prasata průměr   22,5

Přepočty mezi jednotkami objemu dřevní hmoty

Jednotky plm prm prms
1 plm 1 1,43 - 1,54 2,43 - 2,86
1 prm 0,65-0,7 1 1,61-1,86
1 prms 0,35 - 0,41 0,54 - 0,62 1

Vysvětlivky

plm = plnometr = m3 - krychle o hraně 1 m vyplněná dřevem bez mezer, tedy 1 m3 skutečné dřevní hmoty (bez děr)
prm = prostorový metr = m3 p. o. (prostorového objemu) - krychle o hraně 1 m vyplněná částečně dřevem s mezerami, čili 1 m3  složeného dřeva štípaného nebo neštípaného (s dírami), např. dřevo v lese složené do metrů
prms = prostorový metr sypaný - 1 m3 volně loženého sypaného (nezhutňovaného) drobného nebo drceného dřeva