Exkurze pro odborníky

Nabízíme odborné multimediální prezentace se zaměřením na získávání energie z obnovitelných zdrojů, zvláště biomasy (dřevní štěpka, sláma...). Exkurze probíhají v prostorách informačního centra přímo v budově ORC Teplárny SEVER (Rafaelova 1115, Třebíč) a jejich součástí je také prohlídka vícepalivového zdroje s kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie systémem ORC. Kapacita informačního centra je 40 míst k sezení.

 

Objednávka exkurze

Návštěva informačního centra je možná v pracovní dny po objednání na tel. +420 724 567 958, e-mail: info@alternator.cz. Možnost zajištění výkladu v cizím jazyce.