Exkurze pro školy

Environmentální výchova je v dnešní době samozřejmou součástí výuky na všech stupních škol. Žáci díky ní získají větší odpovědnost ve svém jednání vůči životnímu prostředí a k udržitelnějšímu způsobu obývání světa. Exkurze v ekotechnickém centru Alternátor seznamuje návštěvníky interaktivní formou s obnovitelnými zdroji energie, jejichž využívání je z hlediska budoucnosti nezbytné. Nové znalosti a zkušenosti získané při návštěvě informačního centra mohou žáci využít nejen při studiu, ale také v osobním životě.

Průběh exkurze:

  • komentovaná prohlídka interaktivní expozice energetiky s důrazem na obnovitelné zdroje energie.
  • prohlídka teplárny umožňuje zhlédnutí využívání obnovitelných zdrojů energie (biomasy) v praxi

Ve školním roce 2015/2016 nabízíme pro všechny MŠ, ZŠ a vybrané SŠ programy environmentální výchovy v tématice využívání obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie. Pro žáky a studenty jsou připraveny NOVÉ prezentace s různým pojetím této problematiky. Součástí programu je také prohlídka technologie průmyslových biomasových kotlů v areálu teplárny.

Objednávka exkurze

Návštěva informačního centra je možná v pracovní dny po objednání na tel.+420 733 673 006, e-mail: info@alternator.cz. Možnost zajištění výkladu v cizím jazyce.