Odkazy

Státní fond životního prostředí České republiky

Specificky zaměřená instituce, která je významným finančním zdrojem pro podporu realizace opatření k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí v jeho jednotlivých složkách. Je jedním ze základních ekonomických nástrojů k plnění závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí, členství v Evropské unii a k uskutečňování Státní politiky životního prostředí.

Odkaz: www.sfzp.cz

CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest informuje o programech podpory průmyslu a podnikání, zprostředkovává českým podnikům přístup k dotacím ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu, pomáhá zlepšovat konkurenceschopnost firem a rozvíjet podnikatelské prostředí.

Odkaz: www.czechinvest.cz

TZB-info

Tento oborový zdroj informací se zaměřuje na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov. Zabývá se přednostně stavebními obory souvisejícími s budovami a hospodařením s energiemi v budovách. Každodenně přináší aktuální informace o dění v oboru. Obsahuje dlouhodobě budovanou základnu statických informací k jednotlivým vybraným tématům. Informace jsou určeny jak pro širokou veřejnost, tak i pro odborníky z řad projektantů, montážníků a obchodníků.

Odkaz: www.tzb-info.cz

CZ BIOM

Hlavním cílem otevřeného sdružení fyzických a právnických osob je úsilí o zlepšení životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj společnosti. Nejvýznamnějšími aktivitami CZ BIOMu je informatika ve svých zájmových oblastech. 

Odkaz: www.biom.cz