Základní informace

Ekobioenergo je provozovatelem ekotechnického centra Alternátor v Třebíči. Jeho posláním je publikační, poradenská, přednášková a expertizní činnost včetně využívání ekologicky příznivých a obnovitelných zařízení a zdrojů v energetické oblasti.


Provádíme výukové programy pro mateřské, základní, střední a vysoké školy i širokou veřejnost. Prezentační materiály jsou koncipovány podle věku návštěvníků. Exkurze je tedy vhodná jak pro ty nejmenší, tak i pro starší návštěvníky centra. Součástí exkurze je také prohlídka vícepalivového zdroje s kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie. Kapacita infocentra je 280 míst.

Poslání spolku

  • poradenství v oblasti využitelných zdrojů energií
  • využívání energetických plodin a zelené štěpky
  • zajišťování a zlepšování životního prostředí 
  • rozšiřování, rozvoj a provoz centrálního zásobování teplem z obnovitelných zdrojů 
  • využívání obnovitelných zdrojů energií
  • přednášková a publikační činnost v uvedených oblastech
  • provoz informačního centra